Energy Group i Hyfra rozpoczynają współpracę dotyczącą produkcji wodoru, amoniaku i metanolu na bazie wielkoskalowych OZE na terenie Polski. Planowany koszt inwestycji to 22 miliardy euro.
Energy Group to spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy fotowolta- iczne i wiatrowe. Hynfra to firma rozwijająca projekty z zakresu czystej energii, odnawialnego wodoru i jego pochodnych. W listopadzie oba podmioty podpisały list intencyjny, kluczowy dla zielonej transformacji przemysłu.
    • Obserwując światowe i europejskie rynki, widzimy, jak szybko rosną inwestycje związane z produkcją zielonego wodoru i amoniaku. Oba są niezbędnymi elementami zielonej transformacji i dekarbonizacji. Łącząc nasze doświadczenie z obszaru OZE z kompetencjami Hynfry, która jest liderem na polskim rynku wodoru, mamy ambicje stać się jego czołowym producentem w naszym regionie
    • mówi Marian Glita, dyrektor zarządzający Energy Group.
    • Niewiele jest w Polsce podmiotów, jak Energy Group, rozwijających w takiej skali wielkogabarytowe i skoncentrowane moce wytwórcze OZE, które można przeznaczyć do produkcji wodoru zgodnie z przewidywanym kierunkiem regulacji europejskich.
Takie projekty dają nam szansę zmiany roli Polski na mapie wodorowej Europy, co jest fundamentalne dla naszej gospodarki. Metanol i amoniak zaś to kluczowe nośniki wodoru, ale także surowce dla produkcji przemysłowej i transportu – do- daje prezes Hynfry Tomoho Umeda.
Energy Group będzie odpowiedzialna za pozyskanie terenów, rozwój i przygotowanie instalacji OZE, Hynfra zaś za integrację rozwiązań technologicznych i realizację instalacji do produkcji oraz dystrybucję odnawialnego wodoru,amoniaku lub metanolu na bazie energii z OZE. Koszt inwestycji firmy szacują na ponad 22 mid euro. W tej kwocie mieści się budowa farm fotowoltaicz- nych i wiatrowych oraz instalacji do produkcji wodoru, amoniaku i metanolu do 2030 r. Produkty powstaną na bazie elektrolizy zasilanej zieloną energią. Energy Group posiada sto procent udziałów w spółce MG Green Energy, która działa na rynku OZE od 10 lat i jest obecnie czołowym deweloperem projektów fotowoltaicznych w Polsce, MGGE zajmuje się kompleksową budową farm fotowoltaicznych, doradztwem i pośrednictwem przy budowie oraz sprzedażą gotowych projektów PV. Łączna suma zrealizowanych do tej pory projektów to ok. 1156 MW, za co otrzymała od Instytutu Energii Odnawialnej Certyfikat potwierdzający 36,9% udziału w rynku PV. Obecnie moc rozwijanych przez MGGE projektów wielkogabarytowych to około 7000 MW.Hynfra jest integratorem technologii, pozwalających przeprowadzić transformację energetyczną i pełną dekarbonizację. Projektuje i rozwija instalacje do produkcji i wykorzystania wodoru odnawialnego, jego pochodnych, zielonej energii oraz odnawialnych źródeł ciepła. Portfolio Hynfry opiera się na filarach: przemysłowym, amoniakowym, komunalnym i magazynowania energii. Posiada ona wykwalifikowany zespół inżynierów i menadżerów, zaangażowanych w prace europejskich stowarzyszeń branżowych oraz działania na rzecz rozwoju otoczenia regulacyjnego gospodarki wodorowej w Polsce.Zgodnie z zapisami Europejskiego Zielonego Ładu, państwa Unii mają osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Przyszłością dla zdekar- bonizowanego przemysłu i energetyki są odnawialne źródła energii oraz wodór. Unia zainwestuje trzy miliardy euro w nowy europejski bank wodoru. Plan REPowerEU zakłada wytwarzanie w Unii Europejskiej 10 min ton wodoru odnawialnego rocznie do 2030 r.