PRZYSZŁOŚĆ NAPĘDZANA WODOREM I ENERGIĄ SŁONECZNĄ

WODÓR

Kierunek WODÓR

„Woda jest węglem przyszłości”. Takie oto stwierdzenie pojawiło się w powieści Juliusza Verne’a pt. „Tajemnicza wyspa”. Miało ono podłoże w przeprowadzanych już wtedy, udanych eksperymentach polegających na rozdzielaniu cząsteczek wody na wodór i tlen.    Dzisiejszy świat potrzebuje energii. Nieustający wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną   i cieplną, na paliwo do napędzania silników statków, samolotów czy samochodów prowadzi do kolejnych kryzysów energetycznych i ekologicznych. Dekarbonizacja to hasło przewodnie nowoczesnych i świadomych państw. Globalna strategia wodorowa zapoczątkowana w 2017 roku przez Japonię zyskuje coraz więcej zwolenników. Dołączają do niej kolejne państwa, w tym Polska ze swoim programem „Polska strategia wodorowa”.    Pozyskiwanie energii z wodoru jest więc idealnym rozwiązaniem. Jego spalanie nie powoduje zanieczyszczenia atmosfery i jest przyjazne dla środowiska. Podczas spalania wodoru z czystym tlenem powstaje tylko woda. Przy utlenianiu wodoru w ogniwach paliwowych produktem ubocznym również jest woda. Sprawia to, że są to procesy zeroemisyjne. Wodór jest ogólnie dostępny, ponieważ jego najobfitszym źródłem na Ziemi jest woda. Wartość opałowa wodoru jest bardzo wysoka, a jego reakcja z tlenem powoduje uwolnienie ogromnej ilości energii możliwej do przetworzenia na energię elektryczną. I, co bardzo istotne, produkcja odnawialnego wodoru, pozwala na poprawę bilansu śladu węglowego przedsiębiorstwa.    MG Green Energy sp. z o.o.   sprawi, że idea Odnawialnych Źródeł Energii stanie się rzeczywistością.  Zadbamy o Twoje potrzeby, sprostamy wymaganiom i sprawimy, że dołożysz cegiełkę do zielonej przyszłości Ziemi.  

Zielona energia

Wodór ma bardzo dużą gęstość energetyczną i to właśnie pozwala na magazynowanie energii dzięki niemu powstałej. Produkowany jest poprzez elektrolizę wody z wykorzystaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Z wody i prądu tworzy się wodór i tlen, a w procesie odwrotnym z wodoru i tlenu powstaje prąd i woda. Z każdych 9 kg wody i energii możemy uzyskać 1 kg wodoru i 8 kg tlenu, bez żadnych produktów ubocznych. Prąd ten z łatwością można uzyskać z nadwyżek energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, co sprawia, że produkcja może być w 100% ekologiczna.    Zawirowania na arenie międzynarodowej w połączeniu z rosnącymi cenami prądu w naturalny sposób zwiększają zainteresowanie możliwościami lokalnego produkowania energii z odnawialnych źródeł. Wytwarzanie i konsumpcja energii „na miejscu” pozwala uniezależnić się od procesów logistycznych i potencjalnych przerw w łańcuchu dostaw. Energia pozyskana dzięki wodorowi jest szczególnie ważna dla tych firm w których udział energii w strukturze kosztów jest dosyć wysoki. Dzięki wodorowi firma może uzyskać niezależność i samowystarczalność energetyczną. Pozwoli jej to na samodzielne kształtowanie cen w odniesieniu do kosztów wytworzenia towarów lub usług. Wszystko to sprawia, że Odnawialne Źródła Energii staja się coraz bardziej popularne, a to z kolei stanowi potężne wyzwanie dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.  

Paliwo naturalnie doskonałe

18 listopada 2022 organizacja United Nations Global Compact Network Polska opracowała raport na temat perspektyw rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce. Transport oparty na paliwach kopalnych stanowi nieodłączną częścią życia w nowoczesnym świecie, dlatego dekarbonizacja transportu stawiana jest jako jeden z najważniejszych celów związanych z ochroną klimatu. W Polsce 20,4 proc. wszystkich emisji CO2 w 2019 roku pochodziło z transportu. Dlatego zrównoważony transport to ważny element mapy drogowej wiodącej ku neutralności klimatycznej dla Polski.    Istotnym elementem dekarbonizacji sektora transportowego jest właśnie wodór. Akumulatory litowo – jonowe ograniczają zasięg i całkowitą ładowność, podstawowe parametry użytkowe pojazdów transportowych. Rozwiązania wodorowe pozwalają na zachowanie zasięgów i ładowności podobnych do tych uzyskanych w pojazdach zasilanych olejem napędowym lub gazem CNG. Doskonałym przykładem opłacalności zasilania pojazdów paliwem wodorowym sa autobusy komunikacji miejskiej. Bardzo łatwo można w tym przypadku ocenić długość i przebieg tras w cyklu tygodniowym i skalkulować ilość potrzebnego paliwa.    W uchwalonej pod koniec ubiegłego roku Polskiej Strategii Wodorowej rząd deklaruje, że do 2030 roku w naszym kraju moc instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru osiągnie potencjał 2 GW. Ma też powstać pięć dolin wodorowych, a po polskich drogach będzie się poruszało od 800 do 1 tys. autobusów napędzanych wodorem. Z kolei już w 2025 roku ma działać 35 stacji tankowania tego paliwa. Wraz z rozwojem napędów wodorowych musi bowiem podążać inwestycja w infrastrukturę do tankowania takich pojazdów.  

Odnawianie ciepła

Dekarbonizacja jest także kluczowym elementem transformacji sektora energetycznego. Jej celem jest przejście z ogrzewania paliwami stałymi na zeroemisyjne bądź niskoemisyjne źródła energii, a także stopniowe zastępowanie gazu wykorzystywanego do celów grzewczych gazami, których spalanie nie powoduje emisji dwutlenku węgla. Do takich zalicza się wodór. Podczas jego elektrolizy wytwarzane zostaje ciepło opadowe, które można sprzedać do sieci ciepłowniczych. Wykorzystanie paliwa wodorowego w budynkach pozwala na osiągnięcie szybkiej redukcji emisji w optymalnych kosztach. Ponadto wodór zapewnia znaczne korzyści w zarządzaniu dostawami energii w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i ciepłą wodę w budynkach.    Wykorzystanie przez przedsiębiorstwa ciepła opadowego na własne potrzeby nie będzie wymagać uzyskania koncesji.  Sprawi natomiast, że przyszłość naszego świata będzie się malować w zielonych barwach.