Nasz Zespół

Nasz Zespół składa się z kreatywnych osób z pasją, dla których priorytetem jest pozytywne nastawienie ułatwiające budowanie relacji z Klientem. Dzięki indywidualnemu podejściu zarówno do Kandydata, jak i Pracodawcy, sprawiamy, że obie strony są zadowolone. Nasz profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę powoduje, iż możemy pochwalić się wieloletnią i ugruntowaną pozycją na rynku.

ELŻBIETA GLITA
Prezes Zarządu SPV
MARIAN GLITA
Dyrektor Zarządzający EGBV
KATARZYNA GLITA
Prezes Zarządu MG Green Energy Sp. z o.o.
MARIUSZ GLITA
Prokurent Samoistny MG Green Energy Sp. z o.o.
TOMASZ GLITA
Kierownik działu analizy gruntów
Łukasz Olszewski
Kierownik Biura
EWA KUCHARSKA
Kierownik działu projektów PV
MARTYNA MAŁKIEWICZ
koordynator ds. projektów PV
EWA WYROZUMSKA
koordynator ds. projektów PV
PAULINA TABOR
specjalista ds. OZE
EWA WYROZUMSKA
koordynator ds. projektów PV
PAULINA TABOR
specjalista ds. OZE