NASZ ZESPÓŁ
ELŻBIETA GLITA
Prezes Zarządu SPV
MARIAN GLITA
Dyrektor Zarządzający EGBV
KATARZYNA GLITA
Prezes Zarządu
MARIUSZ GLITA
Prokurent Samoistny, Dyrektor ds. Sprzedaży
TOMASZ GLITA
Prokurent Samoistny, Dyrektor działu współpracy z zagranicą
EWA KUCHARSKA
Kierownik działu projektów PV
MARTYNA MAŁKIEWICZ
koordynator ds. projektów PV
EWA WYROZUMSKA
koordynator ds. projektów PV
PAULINA TABOR
specjalista ds. OZE