Energy Group i Hyfra rozpoczynają współpracę dotyczącą produkcji wodoru, amoniaku i metanolu na bazie wielkoskalowych OZE na terenie Polski. Planowany koszt inwestycji to ponad 22 miliardy euro.
 

Energy Group to spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Hynfra to firma koncentrująca swoją działalność na rozwijaniu projektów z zakresu czystej energii, odnawialnego wodoru i jego pochodnych. W listopadzie oba podmioty podpisały list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy. Dla przemysłu to kluczowy element zielonej transformacji.
 

    • Obserwując światowe i europejskie rynki widzimy, jak szybko rosną inwestycje związane z produkcją zielonego wodoru i amoniaku. Oba są, naszym zdaniem, niezbędnymi elementami zielonej transformacji i dekarbonizacji. Łącząc nasze doświadczenie z obszaru OZE z kompetencjami Hynfry, która jest liderem na polskim rynku wodoru, mamy ambicje stać się jego czołowym producentem w naszym regionie – mów Marian Glita, dyrektor zarządzający Energy Group.
    • Niewiele jest w Polsce podmiotów, jak Energy Group, rozwijających w takiej skali wielkogabarytowe i skoncentrowane moce wytwórcze OZE, które można przeznaczyć do produkcji wodoru zgodnie z przewidywanym kierunkiem regulacji europejskich. Takie projekty dają nam szanse kompletnie zmienić rolę Polski na mapie wodorowej Europy, co jest kwestią fundamentalną dla przyszłości naszej gospodarki. Metanol i amoniak zaś to kluczowe nośniki wodoru, ale także surowce dla wielu dziedzin produkcji przemysłowej i transportu
 

– dodaje prezes Hynfry Tomoho Umeda.
 

Zgodnie z porozumieniem, Energy Group będzie odpowiedzialna za pozyskanie terenów, rozwój i przygotowanie instalacji OZE, Hynfra zaś zadba o integrację rozwiązań technologicznych i realizację instalacji do produkcji oraz dystrybucji odnawialnego wodoru, amoniaku lub metanolu na bazie energii z OZE. Koszt inwestycji firmy szacują na ponad 22 mld euro. W tej kwocie mieści się budowa farm fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji do produkcji wodoru, amoniaku i metanolu do 2030 r. Wytwarzałyby one te produkty na bazie elektrolizy zasilanej zieloną energią.
 

Energy Group posiada sto procent udziałów w spółce MG Green Energy, która działa na rynku OZE od 10 lat i jest obecnie czołowym deweloperem projektów fotowoltaicznych w Polsce. MGGE zajmuje się kompleksową budową farm fotowoltaicznych, doradztwem i pośrednictwem przy budowie oraz sprzedażą gotowych projektów PV. Łączna suma zrealizowanych do tej pory projektów to ok. 1156 MW za co otrzymała od Instytutu Energii Odnawialnej Certyfikat potwierdzający 36,9% udziału w rynku PV. Obecnie moc rozwijanych przez MGGE projektów wielkogabarytowych to około 7000 MW.
 

Hynfra jest integratorem technologii, pozwalających przeprowadzić transformację energetyczną i pełną dekarbonizację. Projektuje i rozwija instalacje do produkcji i wykorzystania wodoru odnawialnego, jego pochodnych, zielonej energii oraz odnawialnych źródeł ciepła. Portfolio Hynfry opiera się na czterech filarach: przemysłowym, amoniakowym, komunalnym i magazynowania energii. Posiada ona wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów, a także kadrę menadżerską zaangażowaną w prace wiodących europejskich stowarzyszeń branżowych oraz działania na rzecz rozwoju otoczenia regulacyjnego gospodarki wodorowej w Polsce. Aktualnie firma rozwija projekty obejmujące rozwój dużych instalacji wodoru i amoniaku w Polsce, krajach UE, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie i Jordanii.
 

Zgodnie z zapisami Europejskiego Zielonego Ładu, państwa Unii mają osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Przyszłością dla zdekarbonizowanego przemysłu i energetyki są odnawialne źródła energii oraz wodór. Unia zainwestuje na początek trzy miliardy euro w nowy europejski bank wodoru, aby dzięki niemu budować gospodarkę przyszłości. Jak zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, rynek wodoru musi stać się rynkiem masowym, a nie jak dotychczas – niszowym. Plan REPowerEU zakłada wytwarzanie w Unii Europejskiej 10 mln ton wodoru odnawialnego rocznie do 2030 r.