W dniu 17.07.2023 w Elektrowni Kozienice odbyło się podpisanie Listu Intencyjnego na rzecz utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich. List Intencyjny w imieniu MG Green Energy sp. z o.o. podpisała Katarzyna Glita – Prezes Zarządu
Wśród uczestników wydarzenia byli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, wiceminister Ireneusz Zyska, a także przedstawiciele grup i spółek energetycznych, środowisk przedsiębiorców i jednostek naukowych.
Centralna Dolina Wodorowa ma być kompleksowym projektem obejmującym całą ścieżkę produkcji i wykorzystania wodoru – począwszy od budowy elektrolizerów, przez magazynowanie H2, po jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej.