MG Green Energy Sp. z o.o. powstała w 2012 roku w Jędrzejowie. Od momentu powstania firma była aktywnie zaangażowana w rozwój odnawialnych źródeł energii. Dziś MG Green Energy Sp. z o.o. jest czołowym deweloperem projektów fotowoltaicznych w Polsce. Posiada obecnie portfel 200 lokalizacji pod farmy PV na terenie kraju o łącznej mocy 7000 MW, z czego około 400 projektów wygrało aukcje w latach 2016-2021. Wszystkie projekty z wygranymi aukcjami zostały już wybudowane lub są obecnie na etapie realizacji.
2016 r- wprowadzone 10 MW do systemu aukcyjnego
2017 r. – wprowadzone 35 MW do systemu aukcyjnego
2018 r. – wprowadzone 65 MW do systemu aukcyjnego
2019 r. – wprowadzone 102 MW do systemu aukcyjnego
2020 r. – wprowadzone 115 MW do systemu aukcyjnego
2021 r. (czerwiec) – wprowadzone 30 MW do systemu aukcyjnego 2021 r. – planujemy wprowadzić na jesienną aukcję 70 MW
Stworzyliśmy 2 koncepcje pod budowę farm wielkogabarytowych – jedna o mocy 2500 MW, druga o mocy 2600 MW, pod które zabezpieczyliśmy 7500 ha ziemi, które planujemy zrealizować w latach 2023-2027. Dla zabezpieczenia tych koncepcji podpisaliśmy list intencyjny z największym na świecie wytwórcą paneli PV firmą Irina Solar, która zabezpieczy niezbędne komponenty do budowy tej niezwykłej wielkości farmy.
W lutym 2021 r. Energy Group BV podpisało kontrakt na wykonanie projektów PV oraz budowę całego kompleksu instalacji na terenie Polski w ilości 5000MW. Instalacja ta pochłonie około 7500 ha gruntów oraz 10 000 000 sztuk paneli o mocy 500Wp. Aby przewieźć taką ilość paneli na budowę będzie potrzeba około 12 820 tirów, które to zorganizuje dostawca jeden z największych wytwórców paneli PV na Świecie Irina Solar, która zabezpieczy również w pozostałe niezbędne komponenty m.in. konstrukcje wsporcze pod panele, dla zobrazowania to następne kilka tysięcy tirów.
Kontrakt został podpisany z jedną z największych korporacji europejskich, która będzie wspomagana finansowo przez banki w Chinach.
Podstawą do podpisania kontraktów były 2 koncepcje pod budowę farmy giganta o łącznej mocy 5100 MW, które to MGGE zrealizowało w 2020 r. Koncepcje były szczegółowo analizowane przez korporacje europejskie jak i światowe specjalizujące się w budowie farm fotowoltaicznych.
Po 8 miesięcznych negocjacjach doszło do podpisania kontraktu, który wyznaczył ostateczną datę realizacji gigantycznego przedsięwzięcia na czerwiec 2027 r.
Zaprojektowanie całego przedsięwzięcia to koszt w wysokości 400 min euro, natomiast koszt całej farmy giganta pochłonie 3 mid 500 min euro to w przeliczeniu na polską walutę wyniesie około 16 mid zł.
Produkcja energii elektrycznej farmy PV o zainstalowanej mocy 5 000 MW to ponad 5 min MW wyprodukowanej energii elektrycznej w skali roku, która wystarczy na potrzeby 15 dużych miast o średnim zaludnieniu 100 tys. mieszkańców.