Energy Group i Hyfra rozpoczęły współpracę dotyczącą produkcji wodoru, amoniaku i metanolu na bazie wielkoskalowych OZE na terenie Polski. Planowany koszt inwestycji to ponad 22 miliardy euro.  Energy Group to spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Hynfra to firma koncentrująca swoją działalność na rozwijaniu projektów z zakresu czystej energii, odnawialnego wodoru i jego pochodnych. W listopadzie oba podmioty podpisały list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy. Dla przemysłu to kluczowy element zielonej transformacji.  Energy Group posiada sto procent udziałów w spółce MG Green Energy, która działa na rynku OZE od 10 lat i jest obecnie czołowym deweloperem projektów fotowoltaicznych w Polsce. MGGE zajmuje się kompleksową budową farm fotowoltaicznych, doradztwem i pośrednictwem przy budowie oraz sprzedażą gotowych projektów PV. Łączna suma zrealizowanych do tej pory projektów to ok. 1156 MW za co otrzymała od Instytutu Energii Odnawialnej Certyfikat potwierdzający 36,9% udziału w rynku PV. Obecnie moc rozwijanych przez MGGE projektów wielkogabarytowych to około 7000 MW.  Zgodnie z porozumieniem, Energy Group będzie odpowiedzialna za pozyskanie terenów w ilości 13 000ha, rozwój i przygotowanie instalacji OZE, Hynfra zaś zadba o integrację rozwiązań technologicznych i realizację instalacji do produkcji oraz dystrybucji odnawialnego wodoru, amoniaku lub metanolu na bazie energii z OZE. Koszt inwestycji firmy szacują na około 22,6 mld euro. W tej kwocie mieści się budowa farm fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji do produkcji wodoru, amoniaku i metanolu do 2030 r. Wytwarzałyby one te produkty na bazie elektrolizy zasilanej zieloną energią. Po zrealizowaniu powyższego przedsięwzięcia osiągnięta produkcja roczna może wynieść: około 110.000 ton wodoru odnawialnego rocznie oraz około 600.000 ton amoniaku odnawialnego rocznie lub 800.000 ton metanolu odnawialnego rocznie.