W dniu 12.10.2023 w Kielcach uroczyście powołano Centralną Dolinę Wodorową im. Braci Łaszczyńskich. Prezes Zarządu firmy MG Green Energy sp. z o.o. Katarzyna Glita została członkiem założycielem Centralnej Doliny Wodorowej.
Dolina będzie funkcjonować na obszarze trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Powstała na bazie klastra wodorowego Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.